Změny na realitním trhu konečně na obzoru? Nový zákon má za sebou třetí čtení ve Sněmovně
< < Poradna

Změny na realitním trhu konečně na obzoru? Nový zákon má za sebou třetí čtení ve Sněmovně

O zákoně o realitním zprostředkování se mluví už od roku 2011. Tolik potřebná právní úprava vztahů v této oblasti s důrazem na bezpečí spotřebitelů a jejich důvěru v realitní služby nyní konečně začíná nabývat jasných obrysů.

Poslední týdny přinesly skutečně turbulentní vývoj

Na konci října jednal o zákoně Hospodářský výbor sněmovny a v pátek 8. listopadu byl zákon ve třetím čtení projednáván v Poslanecká sněmovně. Výsledek? Zákon schválen se čtyřmi pozměňovacími návrhy. Nyní míří do Senátu a půjde-li vše podle plánu, zákon by mohl vstoupit v platnost již od 1. ledna 2020.

Co můžeme od tohoto dokumentu očekávat?

Ačkoliv aktuální podoba zákona o realitním zprostředkování není zdaleka ideální, v hlavních bodech mu lze vytknout jen máloco. Bezpochyby jde o krok směrem k vyšší ochraně klientů a k zlepšení úrovně současného realitního trhu, kde se vedle poctivých realitních kanceláří stále objevuje řada pochybných firem a neprofesionálně jednajících makléřů.

Úschovy na účtech realitních kanceláří coby silné politické téma

Komplikace, které projednávání zákona provázely, určitě stojí za komentář. Otázka úschov na účtech realitních kanceláří byla z pohledu realitních kanceláří relativně méně významná, ovšem politici v ní spatřovali jedno z nejsilnějších témat. To bylo vidět i na jednání ve Sněmovně, kde se proti sobě střetly různé názorové proudy. Zatímco někteří politici volali po úplném zákazu (viz návrh Dominika Feriho z TOP 09 umožnit úschovy pouze u advokátů, notářů nebo bank), jiní si přáli zachovat stav současný, kdy realitní kanceláře mohou úschovy poskytovat bez jakéhokoliv omezení.

Nakonec zvítězila jakási zlatá střední cesta v podobě pozměňovacího návrhu, jenž připravil tým poslanců napříč politickým spektrem (poslankyně Helena Válková a Taťána Malá z ANO a Dominik Feri TOP 09).

Realitní kanceláře sice mohou poskytovat úschovy, avšak s přísnými omezeními: finanční prostředky klientů musí být na oddělených účtech, nemohou být postihnuty případnou exekucí či insolvencí; klient si o úschovu bude muset požádat písemně a realitní kancelář nesmí aktivně tuto službu nabízet. Kontrolu nad dodržováním povedou živnostenské úřady.

Otázka odbornosti realitního makléře dořešena nedůsledně

O co naopak realitní kanceláře hodně stály, to bylo důrazné vyřešení otázky odbornosti lidí pracujících v oblasti koupě a prodeje nemovitostí. Stávající verze zákona označovala jako odborníka v problematice nemovitostí kteroukoli osobu se třemi roky praxe (se středoškolským vzděláním), bez ohledu na to, kdy si danou praxi odpracovala. To v praxi vede k neserióznímu jednání některých makléřů, kteří se mohou pustit do podnikání v realitách, i pokud posledních deset patnáct let pracovali v jiném oboru. Nemají přehled nejen o současných trendech na realitním trhu, ale ani o současných zákonech.

Problém by vyřešila povinná zkouška pro všechny bez ohledu na praxi a vzdělání. Tento bod se objevil v pozměňovacím návrhu poslance Petra Dolínka z ČSSD, jenž ale neprošel.

K čemu nakonec poslanci dospěli?

Noví makléři sice budou muset realizovat zkoušku, ta se ale nebude týkat lidí s vysokoškolským vzděláním právního, ekonomického nebo stavebního zaměření. Kromě toho akreditaci k realizaci zkoušky získávají bez problémů samotné stávající realitní kanceláře. Z veřejného výpisu vyplývá, že k dnešnímu dni ji má již 24 subjektů. Nechybí mezi nimi prakticky žádná z velkých sítí.

Pochybnosti o kvalitě samotné zkoušky jsou tak na místě. Je velká škoda, že si legislativci nevzali příklad z podobné profese finančního zprostředkování, kdy každý makléř, který chce realizovat například hypotéky, musel splnit zkoušku u nezávislé organizace. Bez ohledu na předchozí vzdělání a praxi. Všem se tak sjednotily vědomosti a klienti vědí, že od makléře mohou očekávat určitou kvalitu.

Pojištění pro realitku, ne pro makléře

Důležitým tématem je také pojištění. Pojištěná má být realitní kancelář, která je s klientem ve smluvním vztahu, nikoliv makléř, který pracuje na jméno takto pojištěné firmy. Pokud mají hradit pojištění všichni makléři na trhu, tedy i ti, kteří pracují pro realitní kanceláře, je to pouze tahání finančních prostředků z jejich kapes a obohacení pojišťoven, protože takové pojištění fakticky nic krýt nebude.

Poslanci přišli s poněkud šalamounským řešením. Na jednu stranu ponechali realitním kancelářím povinná pojištění. Povinné pojištění makléřů coby zaměstnanců realitních kanceláří ale zůstalo zachováno, i když nyní alespoň ve sníženém režimu, tedy 50% z původního návrhu. Makléři tak aspoň část nákladů ušetří, což by nemuselo vést ke zdražení jejich služeb.

Další důležité body

Zákon definuje samotnou činnost realitní kanceláře a pojem realitní zprostředkování. Podle zákona zahrnuje realitní zprostředkování vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem. Kromě toho realitní zprostředkování zahrnuje pravidla poskytnutí inzertní služby, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky nemovité věci, obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí právních služeb a zprostředkování úschovy (o níž byla řeč výše).

Dále zákon představuje povinné zavedení písemné zprostředkovatelské smlouvy, rozepisuje pravidla pro exkluzivní zprostředkování a předkládání aktuálních listin z veřejných registrů a stanovuje splatnost provize. Maximální doba, na jakou bude možnost uzavřít exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu bude 6 měsíců.

Každý realitní zprostředkovatel bude muset po přijetí zákona, nejpozději do šesti měsíců, ohlásit svoji živnost na příslušný živnostenský úřad. Bude se jednat o živnost vázanou a její název bude „Realitní zprostředkování“.

Autor:

Robert Hanzl

Generální ředitel NEXT REALITY

Všechny důležité otázky budou projednány na Finfest EVOLUCI 2020

Co všechno zákon, který se možná již za dva měsíce stane realitou, přinese? Na tuto otázku budou hledat odpovědi účastníci 5. Odborné realitní konference Finfest EVOLUCE 2020. Zde se v několika sálech budou konat diskuze pro všechny, kteří chtějí být o zákonu o realitním zprostředkování podrobně informováni.

Přítomen bude náměstek ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz, pod jehož odbor příprava zákona spadá. Pozvání dále přijali poslanci Petr Dolínek a Vojtěch Munzar, kteří svými četnými pozměňovacími návrhy udělali pro tento důležitý zákon kus dobré práce. A chybět nebudou ani zástupci odborné veřejnosti z řad největších realitních kanceláří. Každý z diváků bude mít jedinečnou možnost položit účastníkům panelové diskuze dotaz pomocí online aplikace.

5. Odborná realitní konference Finfest EVOLUCE 2020 se uskuteční 20.listopadu 2019 od 9:00 do 18:00 hodin v kongresovém sále hotelu Clarion v Praze.

Více informací na www.realitnikonference.cz