S dlužníkem pod jednou střechou
< < Poradna

S dlužníkem pod jednou střechou

Dotaz

Sdílím s dlužníkem jednu domácnost a nastala situace, že i mé osobní věci jsou zahrnuty v rámci exekučního řízení do soupisu. Co s tím mohu dělat?

Odpověď

Vaši obranou je návrh na vyloučení věcí ze soupisu, a pokud již dojde k tomu, že exekutor Vaše věci v rámci mobiliární exekuce odveze, musíte využít institut tzv. vylučovací žaloby.