Prodej pozemku vs. daň z příjmů
< < Poradna

Prodej pozemku vs. daň z příjmů

Dotaz

Klient se rozvádí a má pozemek. Ten byl pořízen v roce 2012 za 2 062 000 Kč, nyní je tržní cena kolem 6 mil. Kč. Klient uvažuje, že by pozemek převedl na dceru jako dar a následně by se pozemek prodával. Jaká by se ho týkala daňová povinnost s převodem na dceru a následný prodej?

Řešení

Zbytečnost, drží jej přes 5 let, může prodat. Lhůta 10 let se na něj letos vztahovat nebude, dle přechodného ustanovení zákona mu stačí 5 let.

Samozřejmě, pokud by to optimalizoval kvůli rozvodu, pak si dcera nechá udělat ZP ke dni darování, bohužel dle úřední ceny a ta není top, a dle §10/5 ZDP to bude vstupní cena, kterou si odečte od ceny prodejní a rozdíl daní 15 %.