Platí soukromník DPH při prodeji stavebních pozemků?
< < Poradna

Platí soukromník DPH při prodeji stavebních pozemků?

Nejeden tuzemský poplatník bohužel v posledních letech zjistil, že neznalost zákona neomlouvá. A bylo to velmi drahé. Proč? Protože i když prodáváte pozemek a jste třeba zvěrolékař, může se na Vás vztahovat povinnost zaplatit státu DPH.

Varianta č. 1.

Zdědil jsem pozemek, na kterém se dá stavět a prodám jej tak, jak je. Dle GFŘ se jedná o pouhý výkon vlastnického práva a příležitostné dodání pozemku, což nelze považovat za ekonomickou činnost ve smyslu zákona DPH.

Varianta č. 2.

Zdědil jsem pozemek, rozdělil jej na parcely, přivedl elektřinu a vodu, udělal příjezdovou cestu a jednotlivé pozemky prodal. Zde se jedná o soustavnou činnost, prováděnou za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů. V takovém případě si musím při prodeji hlídat částku 1 milion Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Jakmile to přesáhnu, mám povinnost se registrovat jako plátce DPH, i když nejsem podnikatel, který by měl IČO.

K prostudování doporučuji najít ne internetu Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 č. j. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 č. j. 162134/15/7100-20116-050485 vydaného dne 21. 12. 2015.