Kupujete čistou nemovitost a jste v klidu?
< < Poradna

Kupujete čistou nemovitost a jste v klidu?

Nedávno jsme se dostali k možnosti koupit nemovitost v Malém Hradisku. Ta měla dvě spolumajitelky, jedna z nich byla na první pohled zadlužená. Provedli jsme její lustraci, zjistili dluhy a šli do obchodu. Dluhy, které byly potřeba, jsme uhradili. S ostatními jsme pak čekali, co se stane a zda si toho, že se dům převádí, exekutoři či věřitelé všimnou.

Když byl list vlastnictví čistý, podali jsme na katastr naše kupní smlouvy. Někdo by řekl – dobrá víra ve veřejný seznam, LV je čistý, nic se nám nemůže stát. Chyba lávky!

V průběhu dvacetidenní lhůty přistály na LV další 3 exekuce, z toho dvě dokonce na původně nezadluženou spolumajitelku. Katastr převedl vlastnické právo na nás a společně s tím na nemovitost zapsal i tyto tři exekuce na bývalé majitelky.

Myslíte si, že máte šanci se bránit a exekuce se stáhnou? Ani náhodou. Dovolím si citovat odpověď pana exekutora JUDr. Igora Ivanka, když jsem ho cvičně vyzval k tomu, ať to stáhne, že jsme nemovitost kupovali v dobré víře jako čistou: „V této souvislosti soudní exekutor dále uvádí, že skutečnost, zdali je proti určité osobě vedena exekuce, lze zjistit náhledem do Centrální evidence exekucí.“

Jinými slovy: Centrální evidence exekucí je veřejný seznam a je blbost kupujícího, že se do ní nekouká. Musí buď exekuci za předchozího majitele doplatit anebo o nemovitost přijde v dražbě. Bohužel toto tvrzení má oporu i v občanském zákoníku.

A poučení pro všechny – doba je opravdu prazvláštní a možná není na škodu prolustrovat si cvičně každého prodávajícího, obzvlášť když víme, že v současnosti má alespoň jednu exekuci skoro osm set tisíc našich spoluobčanů.

Přeji příjemný předvánoční čas.

Mirek Jonáš