Exekuce a účet manžela
< < Poradna

Exekuce a účet manžela

Dotaz

Je možné vydat exekuční příkaz na bankovní účet mé ženy, když bankovní účet je výlučným majetkem mé ženy a je vedený na ní?

Řešení

Ano, protože na dluhy jednoho z manželů se exekutor v první fázi primárně kouká jako na dluh v SJM, pokud tedy nemáte společné jmění manželů rozděleno a toto zapsáno v Seznamu listin manželského majetkového režimu.