Dražební vyhláška - kdo se o ní dozví?
< < Poradna

Dražební vyhláška - kdo se o ní dozví?

Opět jsem se setkal s tvrzením klienta – hlavně, aby se ututlalo, že mám dům v dražbě. Tak přátelé, to se fakt moc utajit nedá. Kromě zvídavého internetu, kde to visí, se samotná dražební vyhláška posílá pro zajímavost na tyto adresy:

  1. Povinnému
  2. Oprávněnému
  3. Okresnímu soudu v místě nemovitosti, aby to vyvěsil na úřední desce
  4. Katastrálnímu úřadu nemovitosti
  5. Osobám s právy nebo závadami na nemovitosti (předkupní právo, další věřitelé atd.)
  6. Přihlášeným
  7. ČSSZ
  8.  Příslušné zdravotní pojišťovně
  9. Finančnímu úřadu dlužníka
  10. Obecnímu úřadu, kde sídlí nemovitosti a ten to musí vyvěsit na úřední desce (prostě na nástěnce).

Takže fakt je potřeba těm lidem s problémy vysvětlit, že pokud to hrozí, je třeba problém řešit hned.

Mirek Jonáš