Daň z příjmů 2021 - osvobození 10 let – jak to opravdu je?
< < Poradna

Daň z příjmů 2021 - osvobození 10 let – jak to opravdu je?

Od roku 2021 se nám změnilo uplatnění časového testu ve věci držení nemovité věci, kterou prodává nepodnikající fyzická osoba. Jak to je?

Daň z příjmů fyzických osob – časový test pro držení nemovitosti se od letoška změnil z pěti (5) na celých deset (10) let. Konkrétně je to upraveno v §4 odst. 1. písm. b).

Od kdy se počítá lhůta?

Pro ty z Vás, kdo jste koupili nemovitost před letošním rokem, je to stejné jako to bylo. Důvodem jsou Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 386/2020 Sb., čl. IV:

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 386/2020 Sb.

Čl. IV

  1. Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti čl. III, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III.
  2. Došlo-li k nabytí nemovité věci přede dnem nabytí účinnosti čl. III, na příjem z pozbytí této nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III, se použije osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III.

Čili lhůta 10 let bude podstatná pro osvobození pouze pro nákupy od letošního roku. Další zásadní osvobození nám zůstala beze změny.