Věcné břemeno na dožití

Věcné břemeno na dožití je překážkou pro prodej - například není možné takový objekt financovat hypotečním úvěrem. V tomto případě jsou 3 možnosti na zánik omezení:

1. písemnou dohodou s oprávněnou (čili, jak vzniklo, tak zanikne)

2. zánikem předmětu (čili např. vyhořením nemovitosti, ale to by Vás jistě nepotěšilo)

3. právním zánikem (smrtí) oprávněné osoby