SJM a insolvence

Obecně se na dluhy v manželství koukáme jako na dluhy v SJM (§731 NOZ). Druhý manžel má však možnost jejich vyloučení (dohoda s věřitelem či soudně) dle §732 NOZ a to proto, že o nich prokazatelně nevěděl. Toto se však musí dokázat. Jedná-li se například o dluhy z podnikání, tak tam to nemá cenu ani zkoušet, ty spadají do SJM automaticky.

Nevymožené dluhy, patřící do SJM, může věřitel dál po manželce vymáhat.