Kupujete čistou nemovitost a jste v klidu?

Nedávno jsme se dostali k možnosti koupit nemovitost v Malém Hradisku. Dvě spolumajitelky, jedna na první pohled zadlužená. Provedli jsme její lustraci, zjistili dluhy a šli do obchodu. Dluhy, které byly potřeba, jsme uhradili a s ostatními čekali, co se stane a zda si toho exekutoři či věřitelé všimnou, že se dům převádí.

Když bylo čisté LV, podali jsme na katastr naše kupní smlouvy. Někdo by řekl – dobrá víra ve veřejný seznam – LV je čisté, nic se nám nemůže stát.

Chyba lávky – v průběhu dvacetidenní lhůty přistály na LV další 3 exekuce, z toho dvě dokonce na původně nezadluženou spolumajitelku. Katastr převedl vlastnické právo na nás a společně s tím na nemovitost zapsal i tyto tři exekuce na bývalé majitelky.

 A myslíte si, že máte šanci se bránit a exekuce se stáhnou? Ani náhodou. Dovolím si citovat odpověď pana exekutora JUDr. Igora Ivanka, když jsem ho cvičně vyzval k tomu, ať to stáhne, že jsme nemovitost kupovali v dobré víře jako čistou: „V této souvislosti soudní exekutor dále uvádí, že skutečnost, zda-li je proti určité osobě vedena exekuce, lze zjistit náhledem do Centrální evidence exekucí.“

 Jinými slovy - Centrální evidence exekucí je veřejný seznam a je blbost kupujícího, že se do ní nekouká. Musí buď exekuci za předchozího majitele doplatit anebo o nemovitost přijde v dražbě. Bohužel toto tvrzení má oporu i v občanském zákoníku.

 A poučení pro všechny – doba je opravdu prazvláštní a možná není na škodu prolustrovat si cvičně každého prodávajícího, obzvlášť když víme, že v současnosti má alespoň jednu exekuci skoro osmsettisíc našich spoluobčanů.

 Přeji příjemný předvánoční čas.

Mirek Jonáš