Jak mám na sebe podat oddlužení?

Oddlužení znamená, že během pěti let splatíte 30% nezajištěných pohledávek a zbytek Vám bude soudním rozhodnutím odpuštěn. Žijete po celou dobu z "minima", stanoveného soudem a nesmíte udělat další dluh, který nejste schopen splácet. Ovšem pozor - zastavené dluhy (např. hypotéku) musíte řádně splácet dál v plné výši. A kdo může návrh na soud podat? Po novele zákona, která proběhla 1.7.2017 je to složitější. Pokud dlužník nemá právní či ekonomické vzdělání vysokoškolské úrovně, musí se obrátit na někoho z následujících:

* notáře

* advokáta

* insolvenčního správce

* exekutora

* akreditovanou osobu, evidovanou pod Ministerstvem spravedlnosti.

Cena je ze zákona 4.000,-Kč bez DPH, u SJM 6.000,-Kč bez DPH.