Jak je to s daní při prodeji nemovitosti?

Pokud splníte jednu z těchto podmínek, daň z příjmů neplatíte.

1. Vlastnili jste nemovitost alespoň 5 let.

2. Měli jste v nemovitosti trvalé bydliště alespoň 2 roky před prodejem.

3. Ze zisku budete do konce příštího roku financovat vlastní bydlení a v nemovitosti jste bezprostředně před prodejem bydleli.

Pokud pro Vás nic z výše uvedeného neplatí, budete platit daň z příjmů ve výši 15% z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou.