Exekuce a účet manžela

Ano, protože na dluhy jednoho z manželů se exekutor v první fázi primárně kouká jako na dluh v SJM, pokud nemáte SJM rozděleno a toto zapsáno v Seznamu listin manželského majetkového režimu.