Dražební vyhláška - kdo se o ní dozví?

1. Povinnému

2. Oprávněnému

3. Okresnímu soudu v místě nemovitosti, aby to vyvěsil na úřední desce

4. Katastrálnímu úřadu nemovitosti

5. Osobám s právy nebo závadami na nemovitosti (předkupní právo, další věřitelé atd.)


6. Přihlášeným

7. ČSSZ

 8. Příslušné zdravotní pojišťovně

9. Finančnímu úřadu dlužníka


10. Obecnímu úřadu, kde sídlí nemovitosti a ten to musí vyvěsit na úřední desce (prostě na nástěnce).

 

Takže fakt je potřeba těm lidem s problémy vysvětlit, že pokud to hrozí, je třeba problém řešit hned.

 

Mirek Jonáš