Dědictví a insolvence

Dobrý den,

 
majetek nabýváte ke dni smrti zůstavitele (babičky). Příjem z dědictví jste dle zákona povinen vydat IS ke zpeněžení a úhradu dluhů nad 30% povoleného oddlužení.
 
Nastává všek otázka - přijde na to IS? Má důvod to řešit, pokud bude řízení řádně ukončeno??
 
Na toto si musíte odpovědět sám. Já, z mých zkušeností říkám, že to nemá důvod řešit, ale neradím, je to pouze můj názor …. Klíčová je skladba věřitelů. Je-li mezi nimi někdo, kdo Vás osobně zná a ví o ton, tak mu to řekne. Jsou-li to banky, splátkové spolesčnosti atd., je otázka stejná - přijdou na to?